Organizacja ślubu i wesela to prawdziwe przedsięwzięcie. Nie obejdzie się tutaj bez dobrej organizacji czasu oraz spisania wszystkich istotnych rzeczy do wykonania. Na szczycie tej listy powinny znaleźć się również formalności ślubne. O ich dopełnieniu nie można zapomnieć, a przeoczenie, którejś może skutkować tym, że ceremonia nie dojdzie do skutku.  Formalności ślubnych należy dopełnić zarówno w przypadku ślubu kościelnego, jak i cywilnego. Zobacz, o jakich z nich nie możesz zapomnieć.

Formalności przy ślubie cywilnym

Ślub cywilny jest prawnym usankcjonowaniem związku małżeńskiego. Zawierany jest on w Urzędzie Stanu Cywilnego. Aby ślub mógł dojść do skutku, do Urzędu Stanu Cywilnego trzeba udać się co najmniej miejsca przed datą uroczystość. Narzeczeni przed ślubem muszą stawić się osobiście i we dwoje. W USC należy wnieść opłatę skarbową oraz okazać dowody tożsamości, odpisy skróconego aktu urodzenia i pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności przeszkadzających w zawarciu związku małżeńskiego.

Jeżeli, narzeczony lub narzeczona wcześniej pozostawili w związku małżeńskim, dodatkowo muszą dostarczyć do USC skrócony odpis akty małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie lub sensacją rozwoju. W przypadku wdowy/ wdowca wymagany jest odpis skróconego aktu zgonu współmałżonka.

Obecnie większość Urzędów Stanu Cywilnego sama ściąga potrzebne dokumenty z innych placówek, jednak przepływ informacji nie zawsze jest dobry i niekiedy urzędnik wymaga, aby to narzeczeni przedstawili takie dokumenty.

Formalności w urzędzie stanu cywilnego dla cudzoziemców

Dodatkowe dokumenty będą musiały również przynieść osoby, które nie posiadają obywatelstwa polskiego. Wtedy USC wymaga okazaniu odpisu aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, które wydane jest przez właściwy organ w kraju cudzoziemca/placówkę dyplomatyczną/sąd rejonowy, postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa

Ślub konkordatowy to jedna z najczęściej wybieranych opcji w Polsce. Jest on połączeniem akt prawnego i ceremonii kościelnej. Formalności ślubne załatwia się w parafii, w której ma odbyć się uroczystość. Należy wybrać się tam około pół roku wcześniej i zabrać ze sobą świadectwa bierzmowania narzeczonych oraz świadectwa chrztu, a także zaświadczenie o uczestnictwie i ukończeniu kursu przedmałżeńskiego oraz spotkań w poradni rodzinnej. Dodatkowo należy mieć przy sobie dowód tożsamości.

Na podstawie przedstawionych dokumentów sporządzany jest protokół przedślubny oraz rozpisywane są zapowiedzi przedślubne. Zapowiedzi wygłaszane są przez 2 tygodnie w parafii panny i pana młodego.

Następnym etapem jest odwiedzenie Urzędu Stanu Cywilnego i przestawienie wyżej wymienionych dokumentów, koniecznych do zawarcia ślubu cywilnego. Na ich podstawie urzędnik wydaje ważne 3 miesiące zaświadczenie o braku przeciwwskazań do małżeństwa. Zaświadczenie to należy zanieść do kancelarii parafialnej. Oprócz zaświadczenia należy również dostarczyć potwierdzenie odczytania zapowiedzi w parafiach narzeczonych. Przed samym ślubem konieczne jest również przyniesienie do kancelarii kościelnej zaświadczenia o odbytych spowiedziach.

Formalności ślubne w dniu uroczystości

Pary decydujące się na ślub konkordatowy w dniu ceremonii podpisują zgodę na skutki cywilno-prawne małżeństwa konkordatowego. Podpis pod dokumentem składa też ksiądz oraz świadkowie. Na tej podstawie kościół przesyła do USC komplet dokumentów, a ten sporządza akt ślubu. Jest on do odbioru w Urzędzie Stanu Cywilnego po ok. 2 tygodniach.

 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ