Wysokość przyszłej emerytury to zagadnienie interesujące wszystkich czynnych zawodowo. Szczególnie ciekawi są ci, którzy planują przejście w stan spoczynku już w niedalekiej przyszłości. Otrzymywane co rok raporty przesyłane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podają wprawdzie prognozę dotyczącą wysokości przyszłego świadczenia, ale są to tylko szacunki, a nie wyliczenia na które można się powoływać. Jak obliczyć emeryturę przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy, aby nie stracić na odejściu zbyt wczesnym? Do tego celu warto wykorzystać kalkulatory emerytury, które dostępne są w serwisie internetowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Skorzystanie z kalkulatora nie musi być poprzedzone rejestracją w serwisie ani logowaniem się. Nie trzeba podawać żadnych danych osobowych. Do dokonania obliczenia potrzebne są dane, które zawiera raport ZUS przesłany latem ubiegłego roku.
Na stronie można wybrać uproszczoną bądź zaawansowaną wersję kalkulatora. Ta pierwsza wymaga mniejszej ilości danych. Najpierw trzeba podać informacje dotyczące płci, wieku, okresu zatrudnienia, przewidywanej daty przejścia na emeryturę. Następnie trzeba wpisać kwoty określające kapitał początkowy po waloryzacji, zwaloryzowaną kwotę składek z ostatniego roku, łączną zwaloryzowaną kwotę składek zgromadzonych na subkoncie. Kalkulator wymaga również podania informacji o przynależności do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Wyliczona kwota jest szacunkiem, a nie decyzją o przyznaniu świadczenia. To tylko próba generalna przed wyliczeniem właściwego świadczenia, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych poda nam w decyzji administracyjnej, którą otrzymamy kilka tygodni po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia emerytalnego.
Jeśli ustalona w decyzji kwota będzie niższa, niż ta którą wyliczy nam kalkulator, trzeba wiedzieć, że nie może to być podstawą do odwołania się od decyzji.
Szacunkowe obliczanie wysokości emerytury już niedługo będzie musiało uwzględnić wpłaty dokonywane w ramach Kapitałowego Funduszu Pracowniczego. Kalkulatory zusowskie obecnie dostępne tej zmiany w przepisach o funduszach emerytalnych jeszcze nie uwzględniają.

diamondchand.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ