W każdej większej firmie okresowo przeprowadzany jest audyt finansowy, który ocenia stan faktyczny jej kondycji oraz zgodność z prowadzoną księgowością i ustawą o rachunkowości. Te działania mają na celu lepsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa oraz planowanie jego przyszłego rozwoju.

Kto prowadzi audyt finansowy w dużych firmach?

Przedsiębiorstwa osiągające duże zyski i prowadzące pełną księgowość okresowo, najczęściej raz do roku zlecają wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym sporządzenie bilansu obrotów, aktywów, pasywów, zobowiązań oraz wyników finansowych na podstawie przygotowanego przez służby księgowe sprawozdania.

Zadania wykonania audytu w dużych firmach podejmują się biegli rewidenci, którzy posiadają stosowne kompetencje oraz upoważnienia nadane przez ministerstwo finansów. Sporządzone przez nich audyty posiadają wszystkie cechy prawidłowej, rzetelnej i rzeczywistej oceny stanu faktycznego kontrolowanego przedsiębiorstwa.

Co wchodzi w skład audytu finansowego?

Na audyt finansowy składa się szereg czynności kontrolnych, podczas których biegły rewident ustala czy sprawozdanie sporządzone przez wewnętrzne służby księgowe jest zgodne ze stanem faktycznym.

Oceniana jest także zgodność sprawozdania z założeniami obowiązującej ustawy o rachunkowości, a także ze statutem firmy i jej wewnętrznym regulaminem.

Wszystkie działania kontrolne mają na celu ustalenie czy firma jest odpowiednio zarządzana, czy jej wydatki i zyski są zgodne z założeniami zarządu przedsiębiorstwa, a także jakie kierunki rozwoju powinny być brane pod uwagę.

Jakie przedsiębiorstwa podlegają audytom finansowym?

Okresowym audytom podlegają przede wszystkim przedsiębiorstwa prowadzące pełną rachunkowość. Są one ustawowo zobligowane do przestrzegania zasad zawartych w stosownej ustawie, ale także robią to dla własnego bezpieczeństwa finansowego.

Do takich przedsiębiorstw należą duże zakłady przemysłowe, spółki giełdowe, akcyjne oraz banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, a także kasy kredytowo-pożyczkowe.

Wszystkie firmy tego typu na podstawie końcowego raportu wyników audytu finansowego określają przyszłe kierunki rozwoju oraz oceniają swoje możliwości na rynku branżowym, co jest bardzo istotne.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ