Gotówka jest przydatna w wielu sytuacjach życiowych. Wtedy, gdy nie mamy pod ręką potrzebnej sumy pieniędzy, możemy odczuwać znaczący dyskomfort. Przy takiej ewentualności warto zdecydować się na rozwiązanie, jakim jest kredyt bankowy. Niestety, w niektórych sytuacjach jego uzyskanie może napotykać na znaczne trudności. Zaznacza się, że banki obowiązane są do sprawdzenia naszej zdolności kredytowej. Każdorazowe opóźnienie w zapłacie raty dowolnego zobowiązania finansowego jest notowana w specjalnym rejestrze, do którego dostęp mają wszystkie banki w kraju. Jeżeli nasza zdolność kredytowa zostanie oceniona jako negatywna, wówczas instytucja finansowa będzie zobligowana do wydania decyzji odmownej w przedmiocie kredytu.

W takiej sytuacji możliwe jest skorzystanie z pożyczki pozabankowej. Jest to rozwiązanie stosunkowo nowe, które funkcjonuje na podstawie przepisów odrębnych. Sprawia to, że nie jest konieczne wypełnienie licznych i rygorystycznych przesłanek określonych w prawie bankowym. Co ważne, nie panuje w tym zakresie dowolność. Także instytucje pozabankowe, które udzielają pożyczek, obciążone są licznymi regulacjami natury prawnej, między innymi wskazana jest maksymalna wysokość odsetek za udzielenie pożyczki oraz prowizji. Przepisy te są jednak bardzo korzystne dla klienta, który może być pewien, że zaciągnięte zobowiązanie będzie w pełni odpowiadało jego możliwościom finansowym oraz indywidualnym potrzebom w tym zakresie.

Szybka pożyczka pozabankowa może być z powodzeniem zaciągnięta przez internet. Wystarczy dostęp do łącza, aby już po chwili środki zostały przelane na numer naszego rachunku bankowego. Niezbędne jest jednak pomyślne przejście procedury weryfikacji. Ma ona na celu zapobiegnięcie sytuacjom, w której oszuści podszywające się pod inne osoby zaciągają w ich imieniu zobowiązania finansowe. Należy jednak zaznaczyć, że procedura jest mało uciążliwa. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, który widnieje na stronie pożyczkodawcy. Tam należy wprowadzić określone dane – także te, które nie widnieją na dowodzie osobistym oraz innym dokumencie potwierdzającym tożsamość. W przypadku, gdy zostały one pomyślnie wprowadzone, pożyczkodawca weryfikuje autentyczność podpisu elektronicznego. Ponadto może okazać się konieczne przesłanie aktualnego zdjęcia. Jeżeli procedura została zakończona bez zakłóceń, środki przelewane są na wskazane konto. Z reguły cała czynność trwa nie więcej niż piętnaście minut.

Możliwy jest także inny sposób zaciągnięcia zobowiązania tego typu. Polega on na tym, że wszystkie dane niezbędne do umowy pożyczkowej przesyłane są przez internet. Pracownik firmy finansowej nakłada je na kontrakt, który przekazywany jest kurierowi bądź innemu przewoźnikowi. Podmiot ten dostarcza komplet niezbędnych dokumentów na wskazany adres. Wtedy wystarczy podpisać, aby doręczyciel po chwili przekazał nam niezbędną sumę pieniędzy. Obydwa rozwiązania cieszą się dużą popularnością, ponieważ w przypadku skorzystania z nich nie jest nawet konieczne wychodzenie z domu. Osoby, które cenią sobie kontakt indywidualny, mogą również pójść do najbliższej placówki pożyczkodawcy w celu zawarcia stosownej umowy. Wtedy jednak może okazać się konieczne dłuższe wyczekiwanie w kolejce. Dlatego wielu pożyczkodawców rekomenduje załatwienie całej sprawy w sposób zdalny.

Pożyczki pozabankowe są zbliżonymi rozwiązaniami do kredytów bankowych. Pożyczkobiorca sam ustala, jaka suma jest mu niezbędna na dokonanie określonego wydatku. Co ważne, instytucje finansowe pozwalają wydatkować środki na dowolny cel. Sprawia to, że nie jest konieczne długotrwałe tłumaczenie się z tego, na co potrzebne nam są pieniądze. Ponadto w sytuacji, gdy klient ubiega się o zakup nowego przedmiotu gospodarstwa domowego na raty, pożyczkodawca może z powodzeniem udzielić mu niezbędnej sumy od ręki. Możliwe jest także współfinansowanie znacznych wydatków, takich jak zakup nowych urządzeń dla warsztatu przez przedsiębiorcę. Możliwości wykorzystania dodatkowych środków jest wiele, dlatego warto prześledzić dokładnie pełną ofertę pożyczkodawcy.

Dla każdego klienta instytucji finansowej niezbędne są informacje o tym, ile będzie musiał zapłacić za uzyskanie zobowiązania. I tak należy wskazać, że pożyczkodawcy pobierają prowizję z tytułu udzielenia kredytu pozabankowego. Zwykle opłata ta nie przekracza trzech procent wartości całego zobowiązania. Dochód ten przeznaczany jest w pierwszej kolejności na zapłatę honorarium dla pracownika, który poświęcił czas aby nas obsłużyć. Dobrze jest pamiętać, że stałym kosztem każdej pożyczki jest suma odsetkowa. Obowiązujący w Polsce kodeks cywilny wyznacza jednak pewne ramy, które w żadnym wypadku nie mogą zostać przekroczone. Są to tak zwane odsetki maksymalne, które na chwilę obecną wynoszą 10% w skali roku. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest możliwość pobierania odsetek za zwłokę. Zwykle są one niewiele większe niż maksymalne, jednak długotrwałe opóźnienia w spłacie zobowiązania mogą być bardziej kosztowne. Wynika to z faktu, że o zaległe odsetki może zostać wytoczone powództwo, w którym zostaną one skapitalizowane.

Dla oceny, czy dane zobowiązanie spełnia nasze oczekiwania pod każdym kątem, niezbędne jest posłużenie się kilkoma miernikami. Pierwszy z nich to RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. W przypadku pożyczek wskaźnik ten jest stosunkowo wysoki. Wynika to z faktu, że wylicza się go dla całego roku, a pożyczki są spłacane w terminie znacznie krótszym niż kredyty. Dlatego w przypadku wyboru pierwszego rozwiązania lepiej jest zwrócić uwagę na inny miernik. Jest to całkowity koszt udzielenia zobowiązania. Na każdym pożyczkodawcy ciąży obowiązek poinformowania o nim klienta. Dlatego każdy, kto chce dowiedzieć się, ile powinien zapłacić, powinien zapytać właśnie o wysokość tej stopy. W sytuacji, gdy warunki kredytowania nie budzą naszych wątpliwości, możemy z powodzeniem podpisać umowę. Wtedy nie pozostaje nic innego jak wyczekiwać na przelew, który wyznacza początek okresu kredytowania.

www.eduranking.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ